Juniperus macrocarpa Sm.
 • Fl. Graec. Prodr.
 • Deniz ardıcı


Cite taxon page as 'WFO (2021): Juniperus macrocarpa Sm. Published on the Internet;http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000355640. Accessed on: 18 Sep 2021'

Morphology

İki evcikli, geniş piramitsi, küremsi veya dağınık taçlı, herdem yeşil, 1,5-6 m boylarında ağaç veya çalılar. Gövde dik, bazen yükselici; kabuk ilerleyen dönemlerde boyuna şeritler halinde çatlak, gri- kahverengi. Dallar genellikle kavisli bir şekilde yukarıya dönük. Sürgünler üç köşeli, başlangıçta açık yeşil, ilerleyen dönemlerde kahverengi. Tomurcuklar pulsuz. Yapraklar 3’lü çevresel dizilişli, sürgünlere 70-90 derecelik açılarla bağlı, bazen geriye dönük, bağlantı yerinde dekürent değil, mızraksı, sert, düz, 12-18 × (1,8-)2-2,6 mm, üstte 2 gözenek çizgili, uçta sivri, batıcı, altta ± omurgalı. Erkek kozalak yaprak koltuklarında tek tek, başlangıçta kirli sarı veya turuncu, ilerleyen dönemlerde kırmızı-kahverengi, yumurtamsı ilâ küremsi, yaklaşık 4 mm boyunda; tozlaşma kış veya erken bahar. Dişi kozalak 3 veya 6 pullu, üzümsü, yaprak koltuklarında yan durumlu, tek tek, 2 yılda olgunlaşır; olgun kozalaklar küremsi ilâ yumurtamsı, (10-)13-20 mm çapında, başlangıçta yeşil, tam olgunlaştığında turuncu, kahverengi veya morumsu kırmızı, dışta mumlu; pullar kaynaşmış, uçlarda belirgin. Tohum 2-6 adet, 5,5-9,5 mm boyunda, köşeli.

 • Provided by: [B].Resimli Türkiye Florası (the Illustrated Flora of Turkey)
  • Nationally Preferred Names

   NameLanguageCountry
   Deniz ardıcıTurkishTR

     Bibliography

   • 1 Fl. Graec. Prodr.

    Information From

   Cupressaceae
   World Flora Online Data. 2017.
   • A CC0 1.0 Universal (CC0 1.0).
   Resimli Türkiye Florası (the Illustrated Flora of Turkey)
   http://www.turkiyeflorasi.org.tr
   Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
   • B All Rights Reserved
   • C Resimli Türkiye Florası (the Illustrated Flora of Turkey).
   World Flora Online consortium
   http://www.worldfloraonline.org/organisation/WFO
   World Flora Online Data. 2018.
   • D CC0 1.0 Universal (CC0 1.0).