Hesperis pontica Zapał.
  • Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. Akad. Umiejetn., Dzia? B, Nauki Biol.


Cite taxon page as 'WFO (2021): Hesperis pontica Zapał. Published on the Internet;http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000721122. Accessed on: 24 Oct 2021'

  Bibliography

  • 1 Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. Akad. Umiejetn., Dzia? B, Nauki Biol.

 Information From

Brassicaceae
World Flora Online Data. 2017.
  • A CC0 1.0 Universal (CC0 1.0).