Veratrum album L.
 • Sp. Pl.
 • Dokuztepeli


Cite taxon page as 'WFO (2020): Veratrum album L. Published on the Internet;http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000751720. Accessed on: 21 Oct 2020'

Morphology

Bitki 60-150 cm boyunda, dik, rizomlu. Gövde açık yeşil, yukarıda ülgerli. Yapraklar genellikle gövdenin tabanına yakın. Alt yapraklar geniş eliptik, 12-20(-44) × 7-15(-20) cm, üstte tüysüz, altta ± kısa ülgerli; gövde yaprakları benzer fakat daha küçük, dar eliptik ilâ geniş mızraksı. Çiçekdurumu sapı ülgerli. Çiçekdurumu çok dallı bileşik salkım. Çiçekler erselik veya erkek, çok sayıda; çiçek sapı ülgerli, 2-3 mm boyunda, tepallerden kısa, bazen meyve zamanı genişler; erkek çiçekler erselik çiçeklerden küçük. Çiçek yakl. 2,0 cm çapında; tepaller 2 sıralı; dış tepaller dar tersyumurtamsı, 0,8-1,0 × 0,4 cm; iç tepaller tersmızraksı, 0,9-1,1 × 0,25-0,35 cm; periyant iç yüzey damarları koyu yeşil, damarlararası açık yeşil-sarı; ortada belirgin bir damarlı; alt yüzü tüylü; kenarı hafifçe dişli. Erkek organlar 6 adet; filâment tüysüz, yeşil, antere arkadan bağlı, 4-5 mm; anter sarı, enine açılır, 1-1,5 × 1-1,5 mm, çiçektozu sarı. Yumurtalık üstdurumlu, havlı ya da ülgerli, 3-5 × 1,5-3 mm; sitilus üç kollu, geri kıvrık, kalıcı. Meyve perdeli kapsül, dar yumurtamsı-eliptik, yaklaşık 2-3 × 1-1,5 cm, az tüylü, hafif geri kıvrık. Tohum kanatlı, 8-9 × 4-5 mm, açık kahverengi.

 • Provided by: [B].Resimli Türkiye Florası (the Illustrated Flora of Turkey)
  • Nationally Preferred Names

   NameLanguageCountry
   DokuztepeliTurkishTR

     Bibliography

   • 1 Sp. Pl.

    Information From

   Melanthiaceae
   World Flora Online Data. 2017.
   • A CC0 1.0 Universal (CC0 1.0).
   Resimli Türkiye Florası (the Illustrated Flora of Turkey)
   http://www.turkiyeflorasi.org.tr
   Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
   • B All Rights Reserved
   • C Resimli Türkiye Florası (the Illustrated Flora of Turkey).
   World Flora Online consortium
   http://www.worldfloraonline.org/organisation/WFO
   World Flora Online Data. 2018.
   • D CC0 1.0 Universal (CC0 1.0).