Salix jenisseensis (F.Schmidt) Flod.
  • Svensk Bot. Tidskr.


Cite taxon page as 'WFO (2020): Salix jenisseensis (F.Schmidt) Flod. Published on the Internet;http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000928849. Accessed on: 25 Oct 2020'