Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco
 • Anais Inst. Super. Agron. 19: 11 (1952) 
 • Salon arokaryası


Cite taxon page as 'WFO (2023): Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco. Published on the Internet;http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000260389. Accessed on: 04 Dec 2023'

Local Descriptions

Order descriptions by:

General Information

Trees to 50 m tall; trunk to 1.5 m d.b.h.; trunk straight; bark dark gray, flaking; crown tower-shaped; branchlets spreading horizontally or drooping; lateral branchlets usually pinnatelyarranged, drooping. Leaves dimorphic: those of young trees and lateral branchlets loosely arranged, spreading openly, bright green, glaucous abaxially, subulate, usually laterallydepressed, upcurved, 6-12 mm, 3- or 4-ridged; those of mature trees and cone-bearing branchlets densely arranged, slightly openly spreading, broadly ovate or triangular-ovate, ±curved, 5-9 mm, widest at base, midvein obviously raised or not, apex obtuse. Pollen cones terminal, solitary. Seed cones subglobose, 8-12 × 7-11 cm, sometimes wider than long; apex ofbracts triangular, flattened, acute, upcurved. Seeds ellipsoid, slightly flattened, with a lateral wing.

 • Provided by: [C].Flora of China @ efloras.org
  • Source: [
  • 1
  • ]. 

  Morphology

  15-20 m boyunda (vatanında 50 m) ağaçlar. Gövde düz; göğüs yüksekliğindeki çapı 50-80 cm (vatanında 1,5 m); kabuğu koyu gri renkli, pullu; tepesi sütun şeklinde; uzun sürgünleri yatay şekilde ya da eğik. Yapraklar iki şekilli; ilki genç ağaçlar ile yan küçük sürgünlerde seyrek dizili, aralıklı yayılmış, parlak yeşil, ana eksenden uzakta mat yeşil, biz şeklinde, genellikle yanlara doğru basık, yukarı kıvrık, 6-12 mm uzunluğunda, 3 veya 4 çizgili; ikincisi yaşlı ağaçlar ile kozalaklı küçük sürgünlerde sık dizili, bazen seyrekçe, genişçe yumurtamsı ya da üçgenimsi yumurtamsı, hafifçe kıvrımlı, 5-9 mm, tabanı geniş, ucu sivri; orta damar kabarık veya değil; tepe noktası sivri değil. Erkek kozalaklar uçta, tek. Dişi kozalaklar küremsi, 8-12 × 7-11 cm; bazen uzun değil, geniş yapıda; bırakteler üçgensi, düz, keskin, yukarı kıvrık. Tohum elipsoyit, hafifçe düz, yan taraflarında kanatlı.

 • Provided by: [B].The Illustrated Flora of Turkey
  • Flora of China @ efloras.orgGeneral Information

   Trees to 50 m tall; trunk to 1.5 m d.b.h.; trunk straight; bark dark gray, flaking; crown tower-shaped; branchlets spreading horizontally or drooping; lateral branchlets usually pinnatelyarranged, drooping. Leaves dimorphic: those of young trees and lateral branchlets loosely arranged, spreading openly, bright green, glaucous abaxially, subulate, usually laterallydepressed, upcurved, 6-12 mm, 3- or 4-ridged; those of mature trees and cone-bearing branchlets densely arranged, slightly openly spreading, broadly ovate or triangular-ovate, ±curved, 5-9 mm, widest at base, midvein obviously raised or not, apex obtuse. Pollen cones terminal, solitary. Seed cones subglobose, 8-12 × 7-11 cm, sometimes wider than long; apex ofbracts triangular, flattened, acute, upcurved. Seeds ellipsoid, slightly flattened, with a lateral wing.

   The Illustrated Flora of TurkeyMorphology

   15-20 m boyunda (vatanında 50 m) ağaçlar. Gövde düz; göğüs yüksekliğindeki çapı 50-80 cm (vatanında 1,5 m); kabuğu koyu gri renkli, pullu; tepesi sütun şeklinde; uzun sürgünleri yatay şekilde ya da eğik. Yapraklar iki şekilli; ilki genç ağaçlar ile yan küçük sürgünlerde seyrek dizili, aralıklı yayılmış, parlak yeşil, ana eksenden uzakta mat yeşil, biz şeklinde, genellikle yanlara doğru basık, yukarı kıvrık, 6-12 mm uzunluğunda, 3 veya 4 çizgili; ikincisi yaşlı ağaçlar ile kozalaklı küçük sürgünlerde sık dizili, bazen seyrekçe, genişçe yumurtamsı ya da üçgenimsi yumurtamsı, hafifçe kıvrımlı, 5-9 mm, tabanı geniş, ucu sivri; orta damar kabarık veya değil; tepe noktası sivri değil. Erkek kozalaklar uçta, tek. Dişi kozalaklar küremsi, 8-12 × 7-11 cm; bazen uzun değil, geniş yapıda; bırakteler üçgensi, düz, keskin, yukarı kıvrık. Tohum elipsoyit, hafifçe düz, yan taraflarında kanatlı.

   Nationally Preferred Names

   NameLanguageCountry
   Salon arokaryasıTurkishTR

    Information From

   Araucariaceae
   https://about.worldfloraonline.org/tens/conifers
   World Flora Online Data. 2022.
   • A CC0 1.0 Universal (CC0 1.0).
   The Illustrated Flora of Turkey
   Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
   • B Resimli Türkiye Florası (the Illustrated Flora of Turkey).
   Flora of China @ efloras.org
   'Flora of China @ eFloras (2008). Published on the Internet http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=2 [accessed August 2016]' Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO & Harvard University Herbaria, Cambridge, MA.
   • C Missouri Botanical Garden
   Vahliaceae
   http://www.worldfloraonline.org/organisation/Vahliaceae
   World Flora Online Data. 2021.
   • D CC0 1.0 Universal (CC0 1.0).
   Global Tree Search
   https://tools.bgci.org/global_tree_search.php
   GlobalTreeSearch online database. Botanic Gardens Conservation International. Richmond, U.K. Available at www.bgci.org. Accessed on 21/04/2022. DOI: 10.13140/RG.2.2.34206.61761
   • E Botanic Gardens Conservation International